Assessoria

Oferim assessorament integral i assistència professional
a tot tipus d’empreses i autònoms.


Assessoria Fiscal

L’assessorament fiscal es duu a terme d’una manera planificada i adaptada a les necessitats dels nostres clients. Complint sempre la normativa tributària vigent, ajudem a reduir la càrrega fiscal maximitzant l’estalvi i aportant amb el nostre treball una via de generació de valor.

 • Assessorament i gestió fiscal
 • Procediments tributaris
 • Especialitzacions
 • Auditoria fiscal

  Assessorament Comptable

  Comptem amb professionals qualificats per a l’elaboració d’una comptabilitat que serveixi com a eina per a la presa de decisions i la gestió intel·ligent dels recursos, amb el millor aprofitament dels mitjans tècnics i informàtics.

  • Comptabilitat i anàlisi
  • Informes comptables
  • Informes especials
  • Comptes Anuals / Llibres oficials

  Assessoria Laboral

  Cobrim totes les necessitats en l’àmbit de les relacions laborals. Un equip de professionals altament qualificats (llicenciats en Dret i diplomats en Relacions Laborals) aportaran solucions eficaces utilitzant aplicacions d’avantguarda que ofereixen una major comoditat al client i un perfecte compliment de les obligacions legals vigents. El nostre equip fa que el client se senti recolzat en la presa de decisions des de la proximitat i la immediatesa en les respostes.

  • Assessorament i gestió laboral
  • Procediment laboral
  • Estrangeria
  • Auditoria laboral
  • Consultoria Laboral

  Assessoria Jurídica

  Oferim assessorament legal ple en totes aquelles qüestions que puguin sorgir en l’àmbit del dret, contribuint a un compliment adequat de les obligacions formals.

  • Constitució de fundacions i associacions
  • Modificacions estatutàries
  • Actes i certificacions de comptes anuals
  • Legalització i manteniment de llibres d’actes i socis
  • Concursos
  • Propietat industrial (marques i patents) i intel·lectual
  • Classificació i qualificació
  • Tramitació i gestió de documents notarials i presentats a organismes públics