Equip

Equip Consultng Empresarial 22 BCN

Jordi Roquet es llicenciat en A.D.E., postgraduat en Comptabilitat i Auditoria per la Universitat de Barcelona i actualemnt cursant el P.D.D. de I.E.S.E. per la Universitat de Navarra aquest mateix any 2018.

Va començar la seva trajectòria professional en auditoria de comptes a una firma d'Auditoria Internacional, per seguir posteriorment com a Consultor Sènior en una assessoria fiscal comptable de caire internacional, pel que aporta amplis coneixements del sector.

Després d'aquestes experiències, va treballar a Gaes més de 9 anys com a Responsable d'Administració i Finances en diferents empreses del grup, desenvolupant també funcions relacionades amb Auditoria interna internacional de les societats del grup i controller financer.

Els últims anys ha desenvolupat funcions de Direcció Financera per un grup empresarial de retail català i actualment compagina la gestió de la Direcció de CE Consulting BCN 22@ amb la dedicació Part Time a un grup de Start-ups.

Com a director de la oficina, Jordi Roquet és un professional amb un perfil financer amb amplis coneixements técnics pero a la vegada, la seva experiència li dona una visió molt transverssal dels negocis que li facilita poder desenvolupar el paper de Assesor Integral que les Pymes i els seus CEO's necessiten per créixer o consolidar el seu negoci.

CE Consulting BCN 22@ conta també amb professionals en el àrea fiscal, contable i laboral així també com el suport de tota la red CE Consulting Empresarial en la que col·laboren més de 500 persones. 

Amb aquesta nova incorporació CE Consulting Empresarial s'estableix al districte tecnològic barceloní, un dels punts més importants de innovació tecnológica i d'empreneduria d'Europa. 

GuardarGuardarGuardarGuardar