Subvencions

SUBVENCIÓ PER AUTÒNOMS NOVA CONVOCATÓRIA:

AUTÒNOMA, AUTÒNOM, LLANÇA'T!

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, llança una convocatòria d'ajuts a les persones autònomes amb l'objectiu d'alleugerir la càrrega de despeses que l'autònom/a ha d'assumir durant el primer any d'activitat.

En l'anterior edició, es van cobrir 1.431 sol·licituds i es van atorgar de mitjana 2.150 euros per professional autònom.

L'objectiu de la mesura és promoure l’autoocupació, la creació de noves activitats econòmiques i l’enriquiment del teixit empresarial a Barcelona.

La quantia de la subvenció es calcularà segons les despeses justificades en el moment de la sol·licitud (exclòs l'IVA), a nom d'un/a únic/a sol·licitant, i amb els topalls màxims d'atorgament segons l'edat en la data d'inici de l'activitat:

3.600 per a persones de 31 a 39 anys
4.000 en cas de tenir una edat igual o inferior a 30 anys, o igual o superior a 40 Despeses subvencionables:

- Quotes de la Seguretat Social
- Impostos relacionats amb l'inici de l'activitat econòmica i el primer establiment
- Despeses de gestoria i assessorament
- Lloguers de locals o despatxos afectes fiscalment a l'activitat
- Lloguer d’espais de cotreball (coworking) i/o serveis prestats per aquests establiments

en relació a l’activitat profesional

QUI POT DEMANAR LA SUBVENCIÓ?

Totes les persones empadronades a la ciutat de Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a:

Treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals)
Noves persones sòcies de cooperatives de treball associat i que compleixin els següents requisits:

- Haver iniciat una nova activitat econòmica a partir del dia 1 de desembre de 2016
- Alta fiscal a la ciutat de Barcelona com a empresaris o empresàries individuals
- Empadronament a la ciutat de Barcelona com a mínim tres mesos abans de l'alta fiscal - Trobar-se en situació d'atur abans de l'inici de l'activitat
- No haver constat al RETA per la mateixa activitat en l'any anterior a la data d'alta
- Estar al corrent de les obligacions tributàries

Les persones interessades podeu demanar pressupost a CE Consulting 22@ per la elaboració de la sol·licitud.